Anti-pesten

Dit schooljaar proberen wij het pest-probleem op verschillende manieren aan te pakken.

  • De maandpuntjes van dit schooljaar staan allemaal in het teken van "mijn houding". Hierdoor proberen wij een goede sfeer op school op te bouwen.
  • Allerlei klas- en schoolafspraken worden hiermee in de verf gezet.
  • Elke maand wordt een ander maandpunt voorgesteld tijdens het onthaalmoment bij het begin van elke maand.
  • Op de speelplaats hangen 2 grote stop-borden met daarop de 5-vinger-afspraak.
  • De antipest-brochure is verdeeld onder alle ouders (klik hier).
  • Op woensdag 12 november om 19.30 u. ging een infoavond door over 'OMGAAN MET PESTEN'. De presentatie van gastspreker, mevr. Hilde Leonard, kun je hier downloaden.

Wij hopen hiermee te bereiken dat er zo weinig mogelijk gepest wordt op onze school. En als dit wel gebeurt, proberen we er onmiddellijk op te reageren. Maar daarvoor hebben we de hulp nodig van iedereen: leerlingen, ouders en collega's.

Mevr. Hilde Leonard stelde tijdens de infoavond ook een aantal goede websites voor: www.kieskleurtegenpesten.be, www.friendlyattac.be, www.leefsleutels.be