Schoolreglement 2017

Het schoolreglement is gewijzigd en goedgekeurd in de schoolraad van 23 mei en in de gemeenteraad van 1 juni.

Het schoolreglement van onze school bestaat uit 4 onderdelen en is HIER te lezen:

  1. Het pedagogisch project 
     
  2. De wettelijke bepalingen 
     
  3. De afsprakennota 
     
  4. De leefregels voor leerlingen en kleuters 
In vergelijking met het schoolreglement 2016 zijn er maar weinig artikels gewijzigd; hier vinden jullie een oplijsting.