Schoolreglement 2019

Het schoolreglement is gewijzigd en aangepast aan de nieuwe regelgeving. 

De laatste wijziging is goedgekeurd in de schoolraad van 26 februari 2019 en in de gemeenteraad van 23 mei 2019.

Het schoolreglement van onze school bestaat uit 4 onderdelen en is HIER te lezen:

  1. Het pedagogisch project 
     
  2. De wettelijke bepalingen 
     
  3. De afsprakennota 
     
  4. De leefregels voor leerlingen en kleuters 
In vergelijking met het schoolreglement 2017 zijn er maar weinig artikels gewijzigd; hier vinden jullie een oplijsting.