Schoolreglement 2020

Het schoolreglement is gewijzigd en aangepast aan de nieuwe regelgeving. 

De laatste wijziging is goedgekeurd in de schoolraad van 17 februari 2020 en in de gemeenteraad van 28 mei 2020.

Het schoolreglement van onze school bestaat uit 4 onderdelen en is HIER te lezen:

  1. Het pedagogisch project 
     
  2. De wettelijke bepalingen 
     
  3. De afsprakennota 
     
  4. De leefregels voor leerlingen en kleuters 
In vergelijking met het schoolreglement 2019 zijn er maar weinig artikels gewijzigd; hier vinden jullie een oplijsting.